Vanliga ögonåkommor och hur du förebygger dem

Det finns en mängd olika saker som kan drabba våra ögon. Det kan vara att de är röda, de svider, de rinner, de är trötta och så vidare. Här kommer en lista på några av de vanligaste åkommorna som kan drabba ögat och hur du bäst förebygger, lindrar eller behandlar dem.

Torra ögon kan du få om dina ögon producerar för lite tårar eller att dessa tårar har en dålig kvalitet. De kan inte skölja igenom ögonen på rätt sätt. Det kan även bero på att du sitter vid datorn för mycket eller äter vissa läkemedel. Du känner då av att ögonen är trötta, grusiga, torra. För att förebygga detta kan du blinka ofta vid datorn, ta pauser, och ha en sänkt blick. Behandling med ögondroppar kan hjälpa.

Fler ögonproblem och åtgärder

Rinnande ögon kan vara jobbigt och det kan bero på att något retar ögat, till exempel om du vistas mycket i dammiga miljöer eller miljöer som är rökiga. Det kan även bero på stopp i tårkanalen.  Många äldre drabbas av rinniga ögon. Det kan även vara på grund av inflammation. Det går att förebygga en del genom att undvika dammiga och rökiga miljöer. Om det är stopp i tårkanalen kan man behandla genom att öppna vägen med en tunn sond. Ibland krävs operation.

Vagel i ögat kan man få och det beror på att en körtel i själva ögonlocket blir inflammerat och täpps igen. Det kan kännas ömt, men det är inte farligt. En vagel läker oftast ut av sig självt.

Röda ögon har en mängd olika anledningar till varför de uppstår. Det kan vara en ögonsjukdom, en allergi eller en infektion. Det kan även bero på en ofarlig blödning. Utöver att vara röda, kan det beroende på orsak även ge värk, det kan klia, svullna upp, rinna eller att du ser sämre. Lindriga besvär kan behandlas på egen hand. Tvätta rent med ljummet vatten och bomullstuss, använd ögondroppar från apoteket, skölj ur ögat och så vidare.

Grå starr är något som drabbar personer ju äldre man blir. Detta få synförmågan försämras på grund av att ögats lins grumlas. Första tecken på att det är grå starr är att man kan se sämre i mörker, man byter glasögon flera gånger och att man ser dåligt på både långt och nära avstånd. Detta kan ske på bara ett par månader eller så tar det flera år. Det är svårt att förebygga och behandling är inte så lätt heller. Det finns operationer där man sätter in en konstgjord lins.