En sida om ögat och synen.

Ögat är ett organ som är litet och som har en mängd olika delar och specifika funktioner som vi använder för att kunna se och för att kunna tolka olika synintryck. Ögat består av lins, regnbågshinna(iris), pupill, hornhinna, glaskroppen, gula fläcken, synnervshuvudet, synnerv, näthinna, åderhinna och senhinna.

Ibland kan det vara så att man lider av ett brytningsfel. Det innebär att ögats delar inte är helt samstämda. Det kan vara att ögat är för lång eller att det är för kort. Sedan kan det vara fel på den optiska brytningsförmågan på hornhinnan eller linsen. Om man har ett rättsynt öga så ser man bra på både långt och nära håll. Lider man av närsynthet, så ser man bra på nära håll, men inte så bra på långt håll. Översynthet, då ser man bra på långt håll, men det kan vara svårt att se saker som är nära. Om man har astigmatism, så kan man uppfatta det som att föremål blir suddiga både på nära och långt håll. När vi blir äldre kan vi även drabbas av ålderssynthet. Då är det svårt att se saker på nära håll.

Skydda dina ögon

Det kan vara lätt hänt att skada ögat på grund av ditt jobb, om du jobbar med farliga vätskor, metaller, eller om du får slag mot ögat. Om du får kemikalier i ögat, eller en metallflisa så kan det skada ögat riktigt allvarligt. Samma sak kan ett hårt slag, eller en boll mot ögat ge allvarliga men samt göra så att du får en nedsatt syn eller i värsta fall blind. Du kan på flera sätt skydda dina ögon på ett bra sätt. Det finns ofta ögonskydd att använda inom olika miljöer. Du som jobbar med saker där det kan flyga omkring saker, eller om du borrar, slipar med mera så är det bra att bära skyddsglasögon. Samma sak om du hanterar kemikalier, då är ett ögonskydd mycket bra. Du som sportar där det finns risk för hårda bollar eller puckar kan behöva visir på hjälmen. Du hittar mer info här https://sportsrehab.se/

Kul fakta om ögon

Visste du det att du blinkar i genomsnitt 12 gånger per minut? Ögon är även fantastiska på det vis att de läker snabbt. Rätt skötsel gör att ett öga tar bara 48 timmar på sig att laga en rispa som kommit på hornhinnan.

Vi ser mycket i vardagen och det gör att halva vår hjärna är engagerad. Bebisar, de producerar inga tårar, de kommer först när bebisen är mellan 4 och 12 veckor gammal.

En del föds med heterokromi alltså att man har två olikfärgade ögon.

Båda ögon på en person har en blind fläck. Det märker man dock inte av eftersom ögonen arbetar ihop och på så vis ersätter och fyller så att säga i varandras blinda fläckar.

Ögonmusklerna är de muskler i din kropp som är allra aktivast.

Läs även om Tips för ögonhälsa